Comisii

La nivelul unitatii scolare functioneaza o serie de comitete si comisii cu caracter permanent sau temporar, menite sa asigure buna desfasurare a activitatii:
- Comisii metodice: comisia stiintelor umane, comisia stiintelor reale, comisia invatatorilor, comisia dirigintilor;
- Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii;
- Comisia de sanatate si securitate in munca;
- Comisia de protectie civila;
- Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in scoala;
- Comisia de acordare a burselor si altor forme de sprijin;
- Comisia pentru organizarea si desfasurarea concursurilor in unitatea de invatamant;
- Comisia pentru examene;
- Comisia de disciplina;
- Comisia de inventariere a patrimoniului;
- Consiliul elevilor;
- Comitetul reprezentativ al parintilor;
Deciziile se iau la nivelul Consiliului de administratie, cu consultarea Consiliului profesoral si a organizatiei sindicale. Departamentul secretariat si contabilitate, precum si cel administrativ, contribuie in egala masura la asigurarea functionarii unitatii in conditii optime.