Planul de munca 2013-2014

PLANUL DE MUNCA AL COMITETULUI DE PARINTI AN SCOLAR 2013-2014
 
Legatura familie–scoala se pastreaza si exista prin sprijinul acordat scolii de comitetele de parinti, care au urmatoarele atributii:
- sprijina conducerea scolii la intretinere, dezvoltare si modernizarea bazei materiale a scolii;
- sprijina invatatorii si dirigintii claselor in activitatea de cuprindere la cursuri a tuturor elevilor de varsta scolara si de imbunatatire a frecventei scolare;
- sprijina conducerea scolii in activitatea de consiliere si orientare socio- profesionala sau de integrare a absolventilor;
- sprijina invatatorii si dirigintii in activitatea de organizare si desfasurare a unor activitati extracuriculare;
- participa la dezbateri pe teme pedagogice privind educarea elevilor si mobilizeaza participarea in masa a tuturor parintilor elevilor scolii.
 
In anul scolar 2013-2014 Comitetul de parinti isi propune urmatoarele:
 
I. PROBLEME ORGANIZATORICE
 
1. Organizarea comitetelor  de parinti pe clase, prin organizarea sedintelor cu parintii, la inceput de an scolar.
Termen – 01.10.2013
 
2. Se va discuta si aproba planul de munca al comitetului de parinti pe anul scolar 2013- 2014 
Termen – noiembrie.2013
Raspunde directorul scolii
 
3. Se vor organiza semestrial lectorate cu parintii claselor I-VIII avand urmatoarele teme:
 
Semestrul I 
1. Chestionar privind colaborarea scoala – familie
Termen – noiembrie 2013
Raspund  - invatatorii si dirigintii
 
2. Parintii elevilor claselor a VIII-a vor face cunostinta cu "Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale 2013-2014"
Termen – decembrie 2013
Raspund- dirigintii claselor a VIII-a
 
3. Parintii vor fi invitati la serbarile scolare
Termen – permanent
Raspund – invatatorii si dirigintii
 
Semestrul II:
1. Cum pot contribui la mai buna administrare a scolii?
Termen – permanent
Raspund – invatatorii si dirigintii
 
2. Intalnirea parintilor cu psihologul scolii si cu un reprezentant al politiei comunitare
Termen – martie – aprilie 2014
Raspund – Director, Consilier  educativ, psihologul scolii
Raspund – invatatorii si dirigintii
 
3. Festivitatea "Retragerea cu torte a absolventilor de clasa a VIII-a"
Termen – iunie 2014
Raspund – invatatorii si dirigintii
 
4. Serbarea de incheiere a anului scolar
Termen – iunie 2014
Raspunde – Director
 
II. FORME DE COLABORARE INTRE FAMILIE SI SCOALA
 
1. Comitetul de parinti se va implica in supravegherea elevilor atat in activitatile scolare, cat si in timpul liber al elevilor
Termen – permanent
Raspunde – Presedintele Comitetului de parinti
 
2. In sedintele semestriale se va analiza situatia disciplinara si la invatatura si se va insista pe ridicarea nivelului la invatatura si imbunatatirea disciplinei elevilor.
Termen – permanent
 
3. Se vor discuta cazurile de indisciplina si se vor propune masuri de indreptare.
Termen – permanent
Raspund – invatatorii si dirigintii, Directorul scolii si Presedintele Comitetului de parinti
 
4. Parintii din fiecare clasa vor fi solicitati sa sprijine prin intermediul comitetului de parinti activitatea administrativ-gospodareasca din scoala, contribuind la imbunatatiri, reparatii curente.
Termen – permanent
Raspunde – Presedintele Comitetului de parinti
 
III. REALIZAREA iNVataMaNTULUI GENERAL OBLIGATORIU
 
1. Se vor organiza sedinte cu parintii elevilor cls. a VIII-a in vederea informarii lor asupra nivelului de pregatire in ceea ce priveste sustinerea Evaluarii Nationale si inscrierea lor la licee.
Termen – permanent
Raspund – dirig. Cls. a VIII-a si directorul scolii
 
2. Comitetul de parinti din fiecare clasa va colabora cu scoala in directia unei frecvente foarte bune la ore a elevilor, in mentinerea tuturor elevilor la ore, combaterea abandonului scolar si in organizarea si desfasurarea tuturor activitatilor planificate.
Termen – permanent
Raspunde – Comitetul de parinti pe clase