Analiza S.W.O.T.

Puncte tari
- Pentru fiecare nivel de scolarizare, scoala dispune de un numar suficient de materiale auxiliare curriculare:caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, indrumatoare etc.
- Scoala acorda atentia cuvenita tuturor caracteristicilor unui curriculum de calitate: dimensiunea lui, echilibrul acestuia, coerenta, continuitatea, relevanta, individualizarea si asigurarea unor sanse egale.
- Posibilitatea dezvoltarii deprinderilor si abilitatilor elevilor prin implementarea sistemului educational informatizat menit sa sustina procesul de  predare-invatare cu tehnologii de ultima ora (existenta laboratorului AEL).
- Scoala permite desfasurarea cursurilor scolare intr-un singur schimb.
- Personal didactic si nedidactic auxiliar calificat in proportie de 100%.
- Relatiile interpersonale (profesor-elev, profesor-profesor, conducere-subalterni, profesori-parinti) existente favorizeaza crearea unui climat educational deschis, stimulativ.
- Exista o buna delimitare a responsabilitatilor cadrelor didactice (numeroase comisii constituite cu rol permanent sau temporar).
- Invatatori si profesori calificati, deschisi in depistarea copiilor cu nevoi educationale speciale.
- Starea fizica buna a spatiilor scolare si incadrarea  in normele de igiena corespunzatoare.
- Existenta cabinetului de consiliere psiho-pedagogica.
- Existenta cabinetelor, laboratoarelor functionale pentru anumite discipline: chimie, biologie, limba romana,  matematica, educatie tehnologica, laborator AEL.
- Scoala dispune de fonduri banesti extrabugetare.
- Scoala are biblioteca (15000 de volume dintre care 3000 primite ca donatie).
- Intalniri de lucru cu reprezentantii comunitatii locale: functionari ai administratiei publice locale, cadre medicale, cadre de politie, biserica, unitati economice (intalniri directe ale Consiliului de administratie al scolii, membri ai Comisiei invatatorilor si dirigintilor  cu parintii, cu agenti ai politiei de proximitate, cu membri ai echipajului SMURD Copsa Mica, cu agenti de circulatie, preoti de diferite culte religioase etc).
- Exista o planificare a activitatilor extrascolare in care sunt implicati atat elevii, cadre didactice cat si membrii comunitatii locale (actiuni: comemorari, serbari, auditii, excursii, vizite la principalele institutii din oras, reuniuni tematice etc).
- Acorduri de parteneriat educational cu unitati care desfasoara activitati cu programe de educatie extrascolara (Clubul elevilor), cu Grupul scolar N.Teclu Copsa Mica, Gradinita Copsa Mica, ONG- uri.
- Intalniri semestriale cu Comitetul reprezentativ al parintilor, suplimentate de consultatii individuale cu parintii, care duc la implicarea acestora in rezolvarea nevoilor scolii.

Puncte slabe
- Navetismul cadrelor didactice ingreuneaza desfasurarea unor activitati peste program.
- Nu exista un cabinet medical scolar tinand cont de problemele de sanatate pe care le au elevii din aceasta zona atat de poluata.
Oportunitati
- Existenta cursurilor de reconversie profesionala de formare a cadrelor didactice, cursuri organizate de diferite institutii specializate
- Varietatea cursurilor de formare si perfectionare organizate de CCD, ONG, universitati.
- Posibilitatea antrenarii parintilor in activitati productive si de intretinere a scolii.
- Orasul Copsa Mica, fiind declarat zona defavorizata, este o posibila zona de restructurare si crestere economica.
- Posibilitati de accesare a proiectelor finantate din surse extrabugetare (Phare, fonduri structurale, granturi guvernamentale pentru dezvoltare scolara).
- Disponibilitatea si responsabilitatea unor institutii de a veni in sprijinul scolii (Primarie, ONG-uri, Biserica, Politie, institutii culturale).
- Interesul liceelor din zona de a-si prezenta oferta educationala.

Amenintari
- Unitati scolare din zona de influenta a orasului care ofera un CDS   mai atractiv.
- Criza de timp a parintilor datorata actualei situatii economice, care reduce implicarea familiei  in viata scolara. Acest lucru  se reflecta si in performanta scolara a elevului.
- Neimplementarea politicii de descentralizare si autonomie institutionala.
- Scaderea populatiei scolare din punct de vedere demografic.
- Ritmul accelerat al schimbarilor tehnologice conduce la uzura morala a echipamentelor existente.
- Eventualul esec al preconizatei restructurari economice a orasului.
- Posibila instabilitate la nivel social si economic a institutiilor potential partenere.