Anunturi

Scoala Gimnaziala Copsa Mica scoate la concurs un post (rezervat) de invatator la scoala Primara nr. 2 Copsa Mica si unul de limba engleza (18 ore) la scoala Gimnaziala nr. 1 Copsa Mica.
Conditii de ocupare a posturilor: 
- La concurs se pot inscrie absolventi cu diploma ai invatamantului superior, postliceal sau mediu care au inscrise pe diplome specializarea/ specializarile corespunzatoare posturilor conform Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar.
Concursul consta in inspectie speciala la clasa si proba scrisa din didactica specialitatii in profilul postului.
Cererea de inscriere, insotita de copii ale documentelor solicitate se inregistreaza la secretariatul unitatii de invatamant pana luni, 15.09.2014, ora 12:00.
Inspectia speciala va avea loc marti, 16.09.2014, ora 11:00, urmata de proba scrisa (4 ore).
Nota minima de promovare a inspectiei speciale, respectiv a probei scrise este 5 (cinci).


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR DE INTRETINERE IN 2 OCTOMBRIE 2014, ORA 12

I. Conditii de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de MUNCITOR DE INTRETINERE:
- studii liceale
- vechime in munca - minim 5 ani
- disponibilitate la timp de lucru prelungit
- cunostinte tehnice de manipulare a centralelor termice
- abilitati de lucru in echipa
- capacitate de efort
- experienta constituie avantaj

II. Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarea documente:
1. cerere de inscriere
2. copia actului de identitate
3. copii ale diplomelor de studii
4. copia carnetului de munca si extras din REVISAL
5. adeverinta care sa ateste starea de sanatate  (de la medicul de familie)
6. recomandare de la ultimul loc de munca
7. declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale
8. curriculum vitae

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la directiunea scolii pana luni 1 octombrie 2014, ora 12.

III. Conditii de desfasurare a concursului:
Concursul se va desfasura la sediul scolii Gimnaziale Copsa Mica din str. Laborator, nr.45, dupa cum urmeaza:
Proba scrisa – in data de 2 octombrie 2014, orele 12- 50% din nota finala
Interviu – in continuarea probei scrise – 50% din nota finala

BIBLIOGRAFIE
1. Legea educatiei nationale nr.1/2011
2. Legea Nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare
3. Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar- 2005
4. Fisa postului muncitorului de intretinere

Director,
Prof. Cornelia Mihalache