Obiectul de activitate

Scoala Gimnaziala Copsa Mica are ca principal obiect de activitate acordarea de servicii educationale, deservind o populatie de aproximativ 600 de elevi, proveniti din oras sau din zonele aflate in proximitate. Administrarea scolii este asigurata de un consiliu de administratie, iar conducerea executiva revine unui director.
Pachetul de servicii oferit de unitatea noastra include servicii educationale in vederea asigurarii educatiei de baza a elevilor nostri, a unui nivel optim de cultura generala, si aceasta in perspectiva educatiei permanente, a asigurarii premiselor pentru accederea la forme de invatamant superioare, a integrarii active si eficiente in societate.
Pentru a ne plia cat mai bine pe cerintele elevilor nostri, am prevazut o oferta educationala atractiva, care sa raspunda intereselor elevilor si nevoilor de formare ale acestora. Metodele moderne de instruire, baza materiala, implicarea unor specialisti in procesul instructiv-educativ sunt doar cateva dintre argumentele prin care am reusit sa ne pastram elevii si chiar sa atragem altii noi.
Principalii beneficiari ai serviciilor oferite de scoala noastra sunt copii cu varsta cuprinsa intre 6 si 16 ani care doresc sa-si satisfaca anii de invatamant obligatoriu in unitatea noastra.
Standardul calitativ inalt la care lucram a facut ca unitatea noastra sa se impuna la nivel de zona, absolventii nostri facand fata cu brio in licee de prestigiu la nivel judetean.
Obiectivul nostru pe termen scurt il reprezinta mentinerea acestei pozitii, iar pe termen mediu si lung ne propunem sa obtinem statutul de lider regional pe piata serviciilor educationale.
Analiza mediului socio - economic local si regional a scos in evidenta o nevoie acuta de dezvoltare a serviciilor educationale competitive care sa raspunda provocarilor lumii contemporane si problematicii acesteia.
In contextul modificarilor care au loc la nivel socio-economic, scoala noastra vine sa raspunda necesitatii atingerii idealului educational propus la nivel national. in conformitate cu misiunea si viziunea scolii, cu obiectivele si tintele strategice propuse in Planul de dezvoltare institutionala, preocuparea noastra va fi orientata spre atingerea urmatoarelor obiective:
- Oferirea unui pachet complex de servicii educationale
- Adaptarea ofertei educationale la nevoile si particularitatile elevilor
- Extinderea gamei ofertei in functie de contextul economic local si regional
- Stabilirea unui raport cost / calite echilibrat
- Atingerea pozitiei de lider regional pentru servicii educationale
 
Parteneriatele strategice incheiate cu diverse institutii de invatamant, institutii publice de stat si private, firme si fundatii din tara si strainatate, reprezinta o garantie a preocuparii pe care o avem fata de cresterea calitatii serviciilor pe care le oferim.
 
Avantajul competitiv al unitatii noastre este dat de calitatea si complexitatea serviciilor oferite si de utilizarea eficienta a resurselor umane, pregatirea si succesele profesionale ale membrilor corpului didactic reprezentand o carte de vizita concludenta.
Mentinerea avantajului competitiv, precum si intarirea statutului de lider local, este o provocare constanta pentru specialistii si colaboratorii nostri.
In acest sens, una dintre preocuparile noastre majore o reprezinta evaluarea permanenta a eficientei serviciilor educationale In scopul cresterii calitatii si a identificarii unor modalitati de extindere a acestui tip de servicii pentru alte categorii de persoane.
Evaluarea activitatii unitatii si a impactului pe care serviciile oferite il au asupra persoanelor din grupurile tinta se  realizeaza pe baza unor indicatori de performanta cuprinsi in fisa de evaluare a scolii.
Serviciile educationale oferite de unitatea noastra se concretizeaza in cursuri, sesiuni de comunicari, spectacole, activitati cultural-artistice si sportive, activitati extracurriculare, activitati de consiliere si orientare scolara si profesionala, menite sa satisfaca nevoia de formare a tinerilor, sa le asigure un optimum de cultura generala, sa le ofere posibilitatea urmarii formelor de invatamant superior.
 
Semne distinctive:
- Uniforma
- Sigla scolii
- Sigla RADIO MEDIA
 
Obiceiuri si traditii:
- Targul de Craciun
- Targul de Martisor
- Targul de Pasti
- Retragerea cu torte a absolventilor
 
Cercuri:
- Cercul Maini indemanatice
- Cercul Media
- Cercul KidArt